Nieuws
Klaar voor de start!

Kinderboekenschrijver Maren Stoffels en vele andere auteurs zijn deze week als Schoolschrijver van start gegaan. Zij verbinden zich tot de zomervakantie aan een school om de taalvaardigheid van leerlingen duurzaam te verbeteren. Deze editie doen 50 basisscholen mee, met in totaal meer dan 10.000 kinderen.

Het intensieve programma is speciaal ontwikkeld voor scholen met een hoog percentage laagtaalvaardige kinderen. Wie taalvaardig is kan beter meedoen in onze samenleving, waarin lezen en schrijven van essentieel belang zijn.

De aanpak van De Schoolschrijver heeft resultaat: 94 procent van de leerkrachten constateert dat leerlingen vooruitgaan in leesplezier, schrijven en taalontwikkeling, en in creativiteit en/of zelfvertrouwen.

Peter Snijders, adjunct-directeur De Vier Windstreken, Amsterdam Noord:

‘De Schoolschrijver is echt fantastisch en van grote toegevoegde waarde voor onze school, zowel wat betreft lezen als schrijven.’

Lees hier over de start van Jørgen Hofmans op Talentrijk in Helmond…

Foto’s van de start van scholen in Amsterdam, Friesland, Groningen en Noord-Brabant staan hier.

Jorgen Hofmans komt aan op Daltonschool Talentrijk in Helmond - foto Boyd Smitth Photo.

Jorgen Hofmans komt aan op Daltonschool Talentrijk in Helmond – foto Boyd Smith Photo.

Gedeputeerde Provinciale Staten Fryslân Sietske Poepjes huldigt Lida Dijksta in.

Gedeputeerde Provinciale Staten Fryslân Sietske Poepjes huldigt Lida Dijkstra in – foto Barbara van Rijn.

Wildervank in verwarring: Is dat nou Schoolschrijver Pieter Koolwijk?

Wildervank in verwarring: Is dat nou Schoolschrijver Pieter Koolwijk? – foto Dick Pots.

Maren Stoffels ondertekent het contract met De Viet Windstreken in Amsterdam - foto Chris van Houts.

Maren Stoffels ondertekent het contract met De Vier Windstreken in Amsterdam – foto Chris van Houts.

Kijk voor het allerlaatste nieuws van alle landelijke startmomenten op Facebook of Twitter.

In de media is er opnieuw veel aandacht, ook dankzij de inzet van partners Cubiss in Noord-Brabant, Bibliotheekservice Fryslân en Biblionet Groningen.