De tweede dag: Fantasie!

 

De groepen 5 zitten me vol voorpret aan te kijken. ‘Wat gaan we doen?’ vragen een paar kinderen.

Ik heb de juf vorige week vragen gegeven over hun gekozen boeken, om te beantwoorden tussen les 1 en 2. En, ging dat goed? 

‘Jaaa,’ klinkt het in koor.

‘Was het leuk, of was het moeilijk?’
‘Leuk!’ roept iedereen.

Een mooi begin van de les.

Vandaag gaat het over echt en fantasie. Wat is fantasie?
‘Dat je iets verzint in je hoofd.’
‘Dat je bijvoorbeeld droomt en dan droom je iets en dat kan niet.’

Wie heeft iets in zijn boek dat in het echt niet kan? 

Het boek Pudding Tarzan wordt erbij gepakt, dat maar liefst drie kinderen  in les 1 gepakt hebben:

Makram: ‘Die krokodil...’ (op de voorkant) ‘...die lijkt wel een pop!’
Ugur: ‘Die jongen, Iwan... Dan komt er een heks.’
Sara laat Pippi Langkous zien:

‘Pippi gaat pannenkoeken bakken... En dan pakt ze de bezem... En dan slaat ze de eieren kapot!’

We kijken op het digibord naar de omslagen van acht boeken met veel fantasie, waarbij ik de kinderen vraag te zeggen wat de fantasie daarvan zou kunnen.

Bij Superjuffie komt in actie: ‘Juf, u moet ook een krijtje eten dan kan u misschien ook vliegen!’

(Wordt wel moeilijk, er is alleen een digibord)

Bij Bert en Bart redden de wereld ('nu met extra aliens') ontstaat er wat discussie over de Zurghs op de voorkant:

‘Aliens bestaan wel! Ik zag een keer op tv een man in Amerika en die had ze gezien!’

‘Die ene heet Zurgh Zargh!’ weet iemand.

Bij Het sleutelkruid (Paul Biegel) zien we een koning met een grote rode mantel.
‘Ziet die er hetzelfde uit als onze koning Willem-Alexander, strakjes?’
Nee, de klas denkt van niet.
Naast die koning staat een haas, die is al zijn hele leven bij de koning.
‘Zou Willem-Alexander straks ook zo op tv komen, met een haas, als hij koning wordt?’

Nee, ook niet, denkt de klas... Jammer, dat zou wel leuk zijn.

Over Pippi Langkous zegt iemand: ‘Ik heb die film gezien en toen tilde ze een boot op, én haar paard, én dan nog de boeven daarop!’
‘Ik heb nog nóóit iemand gezien die dat kon!’ zegt Mehlika.

De kleine kapitein is ook duidelijk een fantasiefiguur, want een kleine jongen kan nooit een kapitein zijn, denken de kinderen.

Hoe oud zou hij zijn?

‘Zeven!’

Hm, zo'n jonge kapitein zien we niet in het echt. Of het moet  het zeilmeisje Laura zijn, maar die was al veertien jaar.

‘Dertig dagen Laura!’ roept Cigdem meteen, want dat boek van mij is ze aan het lezen.

Hierna kondig ik de Titelpuzzel aan, die ik heb gemaakt over deze acht boeken. Ze krijgen een groot vel waarop acht stukjes uit de boeken staan. In tweetallen gaan ze die stukjes lezen en moeten ze de juiste titel invullen. In elke titel zit één letter die ze moeten bewaren en dat wordt een woord van acht letters onderaan de puzzel.

De eerste krijgen ze kado: Superjuffie komt in actie!

De kinderen beginnen gretig te lezen... kijken peinzend voor zich uit... overleggen samen...  en zijn apetrots als ze een titel vinden. Soms wordt er even een verkeerde letter ingevuld, maar meestal gaat het meteen goed.

Al snel fluisteren kinderen tegen mij als ik langskom: ‘Ik weet het, het is fantasie...’
‘Ssst!’ fluister ik terug.

Hierna lees ik voor uit Karlsson van het dak, ter inspiratie voor een schrijfopdracht voor een verhaal over vliegen.

In 5b heeft Yusuf dat boek. ‘Yes!’ zegt hij en kijkt me glimmend aan. ‘Ik ga meelezen. Ik ben al op bladzijde 17!’

De klassen luisteren muisstil. Kinderen moeten lachen om dat kleine, ronde, mannetje dat voorbij Eriks raam komt vliegen.
De woorden ‘zelfverzekerd’, ‘waardig’ en ‘gewichtig’ komen langs.

‘Op een dag kon ik ineens vliegen...’ wordt de eerste zin van hun verhaal.

Als het tijd is hebben ze hélemaal geen zin om te stoppen met schrijven.

Allerlei vliegvariaties zijn er bedacht: met een motortje, betoverd door een engel, of...

Poeh hee, 5a en 5b, wat zijn jullie lekker aan het schrijven! Ik kijk uit naar het vervolg van al jullie verhalen!

In groep 1/2 C is meester Arthur al met een paars krijtje in de weer. En dat terwijl de kleur van vandaag juist groen is, omdat de twee themaweken over Natuur van de school vanmorgen zijn begonnen.

De kleuters roepen dat ze graag boeken lezen! En weer komen er mooie tekeningen, zoals die ene van Erfan waarbij hij uitlegt: ‘appels vallen.’

Op mijn Schoolschrijversprikbord op de gang heb ik al post ontvangen. Er zijn vragen van groep 3b en er hangt zelfs al een eng verhaal van Ahmet uit 4a!

Maandag meer...