Halfjaarprogramma – intensief traject

Dit traject is een interventie voor basisscholen die met onze aanpak een leesachterstand van leerlingen willen wegwerken. De Schoolschrijver committeert zich een half schooljaar aan leerlingen, ouders en leerkrachten. We gaan schoolbreed aan het werk om lezen, schrijven en taal duurzaam te verbeteren. Het intensieve traject sluit aan bij kerndoelen en kan als vervanging van reguliere taallessen dienen.

Het intensieve traject bestaat uit drie hoofdlijnen:

  1. De Schoolschrijver in de klas – De Schoolschrijver werkt klassikaal samen met alle kinderen van 3 groepen;
  2. De Academie – Het schoolteam krijgt tijdens een studiedag een workshop  vol praktische tips om zelf creatieve taallessen te geven door hun eigen Schoolschrijver;
  3. De Oudersalon – De Schoolschrijver vertelt op een ouderavond meer over het traject.

Extra schoolbrede activiteiten binnen het intensieve traject: De Schoolschrijver heeft ‘vrije uren’ om bij speciale gelegenheden inzetbaar te zijn. In de Talentenklas  krijgt een deel van de leerlingen na afloop van de klassikale lessen een extra cursus creatief schrijven.

En met het Slotprogramma (buiten of in de school) sluit we samen, inclusief ouders en leerkrachten, het traject af.

Het intensieve traject wordt voorafgegaan door een introductiecampagne op school met flyers en posters, en door de officiële inwijding van de Schoolschrijver.

Het intensieve traject wordt voorafgegaan door een introductiecampagne op school met flyers en posters, en door de officiële inwijding van de Schoolschrijver.

Voor wie?

Het traject is een interventie voor scholen die met creatief taalonderwijs een taalachterstand willen wegwerken.

Doelen

  • Verbeteren taal- en leesniveau;
  • Toegang tot de schatkamer van de jeugdliteratuur;
  • Verbeteren kwaliteit creatief schrijven.

Resultaat

De scholen geven het intensieve traject en hun Schoolschrijvers gemiddeld een 8,4 als rapportcijfer. 87% van de leerkrachten die deelnamen aan het traject zou De Schoolschrijver aan een andere collega’s aanbevelen. Lees meer resultaten…

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

Schoolschrijvers komen wanneer mogelijk uit de stad of de regio zelf. Zo wordt de auteur makkelijker rolmodel.

Cijfers

In schooljaar 2016 – 2017 bereikten we meer dan 10.000 leerlingen, hun ouders en leerkrachten op 50 basisscholen, in Amsterdam, Rotterdam en de provincies Friesland, Groningen en Noord-Brabant.

Gezamenlijk verzorgden de Schoolschrijvers op de scholen 1.500 klassikale lessen, 150 talentenklassen, 100 activiteiten voor ouders en leerkrachten en 50 feestelijke openingen en afsluitingen.

Wat vinden anderen?

‘De kinderen zijn super enthousiast over boeken, lezen, schrijven, gedichten en nog veel meer! Ze hebben ook meer inzicht gekregen en zijn beter gaan scoren bij bijvoorbeeld AVI ende Drie-Minuten-Toets.’

‘In onze taalmethode zijn bijna alle lessen stellessen, en over de inhoud en het niveau van die lessen zijn we zeer ontevreden. Wij hebben deze lessen daarom laten vervallen voor de Schoolschrijver-lessen.’

‘Deze vorm van taalonderwijs vinden wij heel stimulerend en creatief. Het geeft de leerlingen meer plezier in het verwerken en het bezig zijn met taal en lezen.’

Meer weten?

Past het intensieve traject van De Schoolschrijver op uw school? Neem contact op met Martijn Kramer, of via het formulier op deze pagina.

slot16-394chrisvanhouts